Yükleniyor...

Osmanlı fetihlerinde manevi yardımlar


Kanuni Sultan Süleyman'ın 1541 Avusturya seferinde Budin şehrinin alınması üzerine şehrin en büyük kilisesi camiye çevrilerek ilk Cuma namazı kılındı.


Tabakatu'l-Memâlik kitabının müellifi Celalzâde o sırada orada imiş. Bazı kâfirlerin şaşkın ve hayretler içinde camiin yakınında durduklarını görmüş. Onlar, Müslümanların okuduklarına kulak vermişler. Aralarında gizlice söyleşirlermiş.


Celalzâde "Acaba hikmeti nedir" diye tercüman göndermiş. Demişler ki:
"Bugünkü sesleri biz bir yıldan beri bazan seher vakitlerinde, bazan cuma günlerinde bu kilisenin içinde işitir, 'Acaba, bu sesler cinlerden midir' der idik. Hiç bir şekilde bilemeyip hayrette kalırdık. Hatta bazı keşişler, bundan ürküp başka kiliselere gittiler."
Tabakatu'l-Memâlik 6577130802773741585

Yorum Gönder

Ana Sayfa item

Bu hafta öne çıkanlar

E-posta bültenine kaydol